• گارانتی: سلامت فیزیکی
  • به همراه: نرم افزار V-Ray